Premies vochtbestrijding

Heb je last van doorslaand vocht of een ander vochtprobleem? Natuurlijk wil je dit probleem zo snel en effectief mogelijk oplossen. Dit betekent echter ook dat je geld uit zal moeten geven aan de herstelwerkzaamheden. De kosten hiervan zijn erg divers en het is dan ook lastig om van te voren te bepalen wat je uit gaat geven. Toch is het wellicht prettig om te weten dat je aanspraak kunt maken op verschillende premies, waaronder de renovatiepremie en de verbeteringspremie. Daarnaast zijn er in sommige gevallen ook afzonderlijke premies en subsidies, afhankelijk per gemeente. Op deze pagina vind je een handig overzicht van alle premies en voorwaarden van deze regelgeving.
Lees hier meer over de verschillende methodes over vochtbestrijding.

1. De renovatiepremie

Wanneer kun je in aanmerking komen voor de renovatiepremie? Op het moment dat je renovatiewerken aan je woning laat uitvoeren, heb je mogelijk ook de kans om gebruik te maken van deze premie. Herstelwerkzaamheden van vochtproblemen vallen hier namelijk ook grotendeels onder. Er zijn een aantal bestrijdingsmethoden waardoor je in aanmerking kunt komen voor deze premie:

 • Het behandelen van de muren tegen opstijgend vocht
 • De muren behandelen tegen doorslaand vocht
 • De muren behandelen tegen huiszwam
 • Het behandelen van de houten structuren tegen kelderzwam, huiszwam en insecten
 • Het aanbrengen van kalkbepleistering.

Wat is het bedrag van de renovatiepremie?

Er is geen vast bedrag dat je krijgt wanneer je gebruik kunt maken van de renovatiepremie. Het bedrag is 20% – 30% van het bedrag dat op de factuur staat, exclusief btw. Daarbij geldt ook dat het factuurbedrag minimaal €2.500 (excl. btw) moet bedragen. Je kunt dan zelf uitrekenen hoeveel je terugkrijgt bij een percentage van zowel 20% als 30%. Het maximum ligt bij 30% op een bedrag van €3.333, en bij 20% op een bedrag van €2.500.

De aanvraag van een premie vochtbestrijding

Wanneer vraag je de premie aan? Dit doe je nadat de werken zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer je alle facturen ontvangen hebt. Je kunt maximaal twee aanvragen doen in een tijdsbestek van tien jaar. Tussen de twee aanvragen mag minimaal 1 en maximaal 2 jaar zitten. Ook kun je een aanvraag doen voor maar twee categorieën tegelijk. Voor iedere categorie mag je ook maar een keer per jaar een aanvraag voor premie doen. Het is dus belangrijk om hier rekening mee te houden voordat je een aanvraag doet.

Heb je eerder een premie gehad?

Wellicht heb je een aantal jaar terug ook een premieaanvraag gedaan voor werkzaamheden aan je woning. Het systeem luidt als volgt: je kunt als persoon en per woning twee keer een premie aanvragen voor renovatie in een tijdsbestek van 10 jaar. Heb je al een premie ontvangen in de afgelopen tien jaar? Dan kun je pas tien jaar na deze premie een nieuwe aanvraag doen (bij het vorige systeem gold 1 aanvraag per 10 jaar)
Lees ook meer over het ventileren van de kelder

De voorwaarden van de renovatiepremie

Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om aanspraak te maken op de renovatiepremie. Wanneer je nog geen premieaanvraag hebt gedaan in de afgelopen 10 jaar kun je in principe de aanvraag doen, maar er zijn nog andere factoren waarvan deze aanvraag afhankelijk is. Deze kun je hier vinden.

A: Het inkomen

Om aanspraak te kunnen maken op de renovatiepremie voor het bestrijden van vochtproblemen aan je woning, zijn er regels over het inkomen van de eigenaar. Dit mag niet meer zijn dan onderstaande bedragen:

 • Alleenstaanden zonder partner of kinderen: €31.340
 • Alleenstaanden met partner en/of kinderen: €43.870, te verhogen met €3.510 per persoon.
 • Gehuwden en wanneer je wettelijk of feitelijk samenwoont: €43.870, te verhogen met €3.510 per persoon.

B: De facturen

Over de facturen zijn ook een aantal regels en deze luiden als volgt:

 • De facturen mogen niet ouder zijn dan twee jaar op de datum van aanvraag.
 • Facturen van uitgevoerde werken door een aannemer, maar ook facturen van gekochte materialen om deze werken zelf te doen zijn toegestaan.

C: De woning

Ook over de woning zijn een aantal punten bekend:

 • De eigenaar of bewoner moet het vaste adres op deze woning hebben op het moment dat de premie wordt aangevraagd
 • De woning is tenminste dertig jaar oud.

D: Het bezit

De bewoner mag geen andere woning bezitten op het moment van aanvraag of tijdens één periode van drie jaar voordat de aanvraag gedaan wordt. Hier zijn een aantal uitzonderingen geldig.

2: De verbeteringspremie

Wanneer je opstijgend vocht in binnen- of buitenmuren laat bestrijden kun je ook in aanmerking komen voor de verbeteringspremie. Je kunt aanspraak maken op deze premie wanneer je een van de volgende bestrijdingswerken laat uitvoeren:

 • Een onderkapping van de muren
 • Een waterkering plaatsen
 • De injectie van waterwerende middelen
 • Het herstel van de muurdragers, als gevolg van één van bovenstaande methoden.
 • Wat is het bedrag van de verbeteringspremie?

  Bij een verbeteringspremie is er sprake van een vast bedrag van €750. Dit is de premie voor het behandelen van optrekkend muurvocht. Je moet hiervoor wel facturen kunnen laten zien voor een bedrag dat (excl. btw) dubbel zo hoog is dan het premiebedrag, dus minstens €1.500.

  De aanvraag van een verbeteringspremie

  Er zijn een aantal kanttekeningen bij het aanvragen van de verbeteringspremie. Zo kun je deze premie in tien jaar tijd maximaal drie keer aanvragen. Ook zijn er verschillende categorieën van methoden waarvoor je deze premie kunt aanvragen. Elke aanvraag moet dan ook betrekking hebben op een ander onderdeel. De diverse aanvragen mogen elkaar wel overlappen. Houd hier dus rekening mee wanneer je deze aanvraag wilt gaan doen.

  De voorwaarden van een verbeteringspremie

  Waar moet je aan voldoen wil je in aanmerking kunnen komen voor een verbeteringspremie? Er wordt onder andere gekeken naar je inkomen, de facturen die zijn ingediend en je woning. Op basis hiervan wordt bepaalt of je de verbeteringspremie krijgt. Hier vind je een overzicht van de voorwaarden in de drie genoemde categorieën.

  A: Het inkomen

  Voordat je aanspraak kunt maken op de verbeteringspremie wordt er gekeken naar je inkomen. Het inkomen van de bewoner (inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan de datum van aanvraag) mag niet meer bedragen dan:

  • Alleenstaanden, gehuwden en samenwonenden: €31.340, verhogen met €1.639 per persoon.
   Het inkomen van de verhuurder (inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan de datum van aanvraag) mag niet meer bedragen dan:
  • Alleenstaanden, gehuwden en samenwonenden: €62.670.

  B: De facturen

  Over de facturen is het volgende bekend bij het indienen van de aanvraag voor een verbeteringspremie:

 • De facturen mogen op datum van aanvraag niet ouder zijn dan één jaar.
 • De facturen moeten op naam staan van de aanvrager.
 • Het factuurbedrag moet minstens het dubbele zijn van de premie.
 • C: De woning

  Ook de woning moet aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet de woning ten minste 25 jaar oud zijn om in aanmerking te komen voor een verbeteringspremie.
  In ons volgend artikel hebben we het over het verwijderen van salpeter